Toestemming van kennisgeving

Ik geef expliciet toestemming om mijn accurate en complete persoonlijke informatie, zoals mijn foto/beeld/posts en mijn naam en adresgegevens, te voorzien en delen zodra ik mij registreer voor deelname aan de actie.
Ik ga er mee akkoord dat Apollo Vredestein B.V. mijn persoonlijke gegevens kan gebruiken voor diens online, print, tv, outdoor of radio advertenties om Apollo Vredestein B.V. te promoten middels elk medium inclusief mobiele app/sites, websites, sociale media website platformen, print advertenties et cetera.
Apollo Vredestein B.V. zal mijn persoonlijke gegevens verwijderen 3 maanden na afloop van de Earned our stripes all-season tyre giveaway campagne.


Algemene voorwaarden

1. Deelnames aan de Earned our stripes allseason giveaway campagne worden enkel geaccepteerd via de officiële Apollo Vredestein B.V. - hierna te noemen 'Vredestein' - online deelname formulieren.
2. De actie limiteert zich enkel tot inwoners van Europa van 18 jaar of ouder.
3. De actie begint op 11 Januari 2021 en sluit op 31 maart 2021 om 11:59 CET. Deelnames buiten deze data zullen niet worden verwerkt.
4. Vredestein behoudt zich het recht om prijzen te selecteren en toe te wijzen aan de winnaars van de actie. De prijs bevat een set van vier banden uit de Quatrac range. (Quatrac, Quatrac 5 en Quatrac Pro) gelang de beschikbare maten van deze producten
5. De prijs is onderhevig aan beschikbaarheid en Vredestein zal geen alternatieve prijs aanbieden indien de beschikbare maat niet beschikbaar is.
6. De prijs is exclusief het bevestigen en monteren van de banden. De winnaar is zelf verantwoordelijk voor enige kosten die gemoeid zijn met, en zal zich niet beperken tot, het installeren en monteren van de banden op elk voertuig.
7. Deelname is beperkt tot één inzending per persoon die rechtstreeks door die persoon moet worden gedaan (extra inzendingen worden uitgesloten van de prijs). Vredestein behoudt zich alle rechten voor om de winnaars naar eigen goeddunken te selecteren.
8. Deelname aan de wedstrijd betekent een onvoorwaardelijke en volledige acceptatie door de deelnemer van alle voorwaarden die hierin worden vermeld.
9. Elke deelnemer verklaart en garandeert dat hij/zij wettelijk bevoegd is om bindende contracten te sluiten onder de toepasselijke wetgeving.
10. Vredestein behoudt zich het recht voor om beelden en/of berichten van alle deelnemers te gebruiken, inclusief zijn/haar naam en foto op een online, gedrukte, televisie-, outdoor- of radioadvertentie om Vredestein te promoten via alle online assets – mobiele apps/sites, websites, socialmediaplatforms van Vredestein, zonder verdere toestemming.
11. Vredestein behoudt zich het recht voor de wedstrijd om welke reden dan ook uit te stellen/te annuleren zonder aansprakelijkheid of verplichtingen.
12. Vredestein is bevoegd een beslissing te nemen over gevallen die niet onder deze voorwaarden vallen.
13. Werknemers en familieleden van Vredestein geassocieerde partners, reclame- en promotiebureaus die met het merk verbonden zijn, komen niet in aanmerking voor deelname aan deze wedstrijd.
14. Vredestein legt geen verklaringen af en geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot een prijs en legt in het bijzonder, maar zonder beperking, geen verklaringen af en geeft geen garantie dat
a. inschrijving voor of deelname aan de wedstrijd noodzakelijkerwijs resulteren in het winnen van een prijs.
b. Een prijs, of enig aspect daarvan, zal voldoen aan de eisen, voorkeuren, normen en verwachtingen van de deelnemer.
c. Een prijs of enig aspect daarvan zal van voldoende kwaliteit, punctueel, vrij van defecten/gebreken, veilig en betrouwbaar zijn.
15. Vredestein is niet verantwoordelijk, en verwerpt alle aansprakelijkheid, voor enig verlies, aansprakelijkheid, letsel, kosten of schade (hetzij direct, indirect, incidenteel, bestraffend of gevolgschade) van welke aard dan ook, ongeacht of deze voortvloeit uit nalatigheid of enige andere oorzaak, die wordt geleden door de deelname aan de wedstrijd of de aanvaarding en/of het gebruik door de deelnemer, van enige prijs, of door enige actie van Vredestein in overeenstemming met de algemene voorwaarden, en Vredestein blijft gevrijwaard op grond daarvan.
16. Er is geen alternatief in contanten beschikbaar voor de prijs. De winnaar van de wedstrijd wordt door Vredestein op de hoogte gesteld, schriftelijk via e-mail of sociale media. Van de winnaar wordt verwacht dat hij of zij een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs verstrekt om de aanvaarding van de prijs te verifiëren, indien nodig.
17. Alle geschillen met betrekking tot de wedstrijd en/of daaruit voortvloeiende geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter.