Privacy Notice

Privacybeleid

Privacyverklaring van website

Deze privacyverklaring beschrijft de benadering van AVBV ten aanzien van de bescherming van de gegevens die wij over u verzamelen en die u via deze website verstrekt, alsmede de benadering ten aanzien van onze verplichtingen uit hoofde van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het plaatsen door u van dergelijke gegevens is geheel vrijwillig en naar uw eigen inzicht. Sommige functies zijn echter mogelijk niet beschikbaar als u de vereiste gegevens niet deelt. De privacyverklaring is bedoeld om u ervan te verzekeren dat in gevallen waarin u uw persoonsgegevens met AVBV deelt, deze naar behoren worden beschermd overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens beschermen en onderhouden. De korte inhoudsopgave hieronder toont een lijst met alle onderwerpen die vallen onder de privacyverklaring: 

 1. Wie wij zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen;
 2. Overig beleid dat u dient te lezen;
 3. Gegevens die wij van u verzamelen en hoe we deze gebruiken;
 4. Het delen van uw gegevens;
 5. Beveiliging van uw gegevens;
 6. Bewaren van gegevens;
 7. Uw rechten;
 8. Contact met ons opnemen;
 9. Wijzigingen in deze privacyverklaring.

1. WIE WIJ ZIJN

Wij zijn een bandenfabrikant en onze aanwezigheid breidt zich op wereldschaal uit. Zie het onderdeel 'Over ons' op onze website voor meer informatie over AVBV. Wanneer u rechtstreeks gebruikmaakt van onze website en diensten, fungeert de eenheid die wordt beschreven in het onderdeel 'Over ons' op de website die u bezoekt als een verwerkingsverantwoordelijke. 

Als u contact met ons wilt opnemen, raadpleeg dan paragraaf 10 van deze privacyverklaring. 

2. OVERIGE DOCUMENTEN DIE U DIENT TE LEZEN

Hoewel deze privacyverklaring alle informatie bevat die u moet weten over hoe wij uw persoonsgegevens op onze websites verzamelen en gebruiken, is er nadere informatie beschikbaar die mogelijk relevant is, zoals onze cookieverklaring en eventuele andere juridische documenten op onze website, zoals de algemene voorwaarden. Wij raden u aan deze documenten zorgvuldig te lezen.

3. GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN EN HOE WE DEZE GEBRUIKEN

Tijdens uw bezoek aan onze website verstrekt u en/of verzamelen wij mogelijk bepaalde persoonsgegevens van u. Wij kunnen bijvoorbeeld gegevens over u verzamelen wanneer u: 

Als u ervoor kiest om ons met betrekking tot een aangeboden product, dienst of informatie persoonsgegevens te sturen, bent u volledig verantwoordelijk voor de authenticiteit van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. We zullen uw gegevens niet delen met derden (tenzij anderszins vermeld in dit beleid), de vertrouwelijkheid ervan strikt betrachten en de gegevens enkel gebruiken voor het doeleinde waarvoor u ze hebt verstrekt.

We kunnen informatie verzamelen over uw computer, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheer en ook analyse van browsegedrag en -patronen.

Ook kunnen we informatie verzamelen over uw algemene internetgebruik met behulp van een cookiebestand dat is opgeslagen op de harde schijf van uw computer. U kunt weigeren om cookies te accepteren via de instellingen van uw browser. Let wel dat u hierdoor mogelijk geen toegang hebt tot bepaalde delen van de website van AVBV.  Zie voor meer informatie hierover onze cookieverklaring. 

Wij verzamelen de volgende soorten gegevens:

 • Communicatiegegevens: gegevens die u ons verstrekt wanneer u met ons communiceert, bijvoorbeeld via e-mail of het contactformulier op onze websites, zoals uw naam, bedrijfsnaam en telefoonnummer, en eventuele andere gegevens die u ons verstrekt en die we nodig hebben om u verdere bijstand te verlenen en met u te communiceren.
 • Beoordelingsgegevens: gegevens die u ons verstrekt wanneer u een enquête/vragenlijst invult, een recensie indient of feedback geeft.  Deze gegevens dienen om informatie te verzamelen over een bepaald onderwerp zoals recensies van onze dienstverlening aan u en/of onze producten.
 • Accountgegevens: gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich inschrijft voor een van onze digitale producten of diensten via een account. Wij vragen om gegevens om ons in staat te stellen u te identificeren en u de producten en diensten te kunnen leveren.
 • Locatiegegevens: gegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruikmaakt van locatieservices, zoals onze dealerzoeker.
 • Promotionele gegevens: gegevens die u ons verstrekt wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of promotie.

4. HET DELEN VAN UW GEGEVENS

Indien noodzakelijk voor het uitvoeren van een door u verzochte dienst, wanneer u ons benadert, wanneer u een formulier op onze website invult of wanneer wij reageren op uw informatieverzoeken, delen wij uw gegevens mogelijk met andere AVBV-entiteiten of externe dienstverleners, waaronder e-mail- en hostingproviders, leveranciers en klantenservices. Externe dienstverleners verwerken uw gegevens namens AVBV voor de bovenstaande doeleinden.  Wanneer we uw gegevens met deze partijen delen, zorgen we dat gepaste maatregelen zijn genomen om uw gegevens te beschermen.

Sommige AVBV-entiteiten en sommige partners en dienstverleners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'), met name de Verenigde Staten en de landen waar AVBV een vestiging heeft. 

De overdracht van gegevens naar en van onze AVBV-entiteiten buiten de EER wordt beschermd door modelbepalingen die door de EU zijn goedgekeurd (lees hier meer). Voor dienstverleners en derden buiten de EER die niet onderworpen zijn aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (lees hier meer) passen wij eveneens de voornoemde Europese modelbepalingen toe.  

De meetgegevens voor deze website kunnen worden gedeeld met andere groepen, dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen van Apollo. De gedeelde informatie zal bestaan uit geaggregeerde gegevens en geen persoonsgegevens van uw bevatten.

AVBV zal uw persoonsgegevens nooit openbaar maken zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een wettelijke verordening of voor een juridisch proces waarbij AVBV of de websites zijn betrokken; (b) de rechten of eigendommen van AVBV en deze site te beschermen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van AVBV, haar websites of het publiek te waarborgen. 

5. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Het beschermen van de gegevens van bezoekers aan onze websites is belangrijk voor ons. We nemen passende maatregelen om gegevens die in verband met deze website worden verwerkt te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging. De veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en aangepast in overeenstemming met best practices in de branche.

6. BEWAREN VAN GEGEVENS

Wij bewaren gegevens over u slechts voor zolang we deze nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Als u bijvoorbeeld een klant of leverancier van AVBV bent, bewaart AVBV uw gegevens voor de duur van de contractuele relatie die u of uw bedrijf met ons heeft en na afloop van die relatie voor zolang als nodig voor de hierboven uiteengezette doeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Gegevens die we verzamelen wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of persberichten worden opgeslagen totdat u besluit uw inschrijving in te trekken.

7. UW RECHTEN

Wetgeving inzake gegevensbescherming verschaft u bepaalde rechten als het gaat om de verwerking van uw gegevens. Hierbij gaat het om het recht om: 

 1. Te worden geïnformeerd - u hebt het recht te weten hoe wij uw gegevens verzamelen.
 2. Uw gegevens in te zien - u hebt recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u hebben.
 3. Gegevens te corrigeren - u hebt het recht om onjuiste/onnauwkeurige gegevens te corrigeren.
 4. Uw gegevens te wissen - u hebt het recht de gegevens te wissen.
 5. Verwerking te beperken of hiertegen bezwaar aan te tekenen - u hebt het recht om verwerking te beperken of te blokkeren.
 6. Overdracht van gegevens - u hebt het recht uw gegevens aan een andere dienstverlener over te dragen. 

Wij hopen eventuele vragen die u hebt over de manier waarop wij uw gegevens verwerken bevredigend kunnen beantwoorden. Als u bedenkingen hebt over hoe wij uw gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via dataprivacy@apollotyres.com.  Indien u onze commerciële berichten niet meer wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven via de 'Afmelden'-link onderaan deze e-mail.

Indien uw bedenkingen niet worden weggenomen, hebt u bovendien het recht om contact op te nemen met uw lokale autoriteit persoonsgegevens. Wij hopen dat dit niet nodig zal zijn en verzekeren u dat wij ons uiterste best zullen doen om een oplossing te vinden voor eventuele onvrede die u hebt.

8. CONTACT MET ONS OPNEMEN

AVBV hecht grote waarde aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Mocht u nog vragen, opmerkingen of bedenkingen over deze privacyverklaring of vragen over de inhoud van deze website hebben, neem dan a.u.b. contact met ons op door een e-mail te sturen naar: dataprivacy@apollotyres.com.

9. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Houd er rekening mee dat wijzigingen in deze privacyverklaring op enig moment kunnen worden doorgevoerd. De herziene privacyverklaring wordt op deze pagina gepubliceerd. Raadpleeg deze privacyverklaring regelmatig om volledig op de hoogte te zijn van de meest recente aanpassingen.

 

Cookieverklaring

1. Cookies

Apollo Vredestein B.V. (hierna 'AVBV' genoemd) respecteert uw privacy en hecht grote waarde aan het beschermen ervan. Deze cookieverklaring (hierna de 'cookieverklaring' genoemd), strekt zich eveneens uit tot de dochterondernemingen (en hun dochterondernemingen), joint-ventures, gelieerde ondernemingen (inclusief de Europese entiteiten) van AVBV.

 Deze cookieverklaring is van toepassing op de volgende website: www.vredestein.nl. 

Wanneer u rechtstreeks gebruikmaakt van onze website en diensten, fungeert de eenheid die wordt beschreven in het onderdeel 'Over ons' op de website die u bezoekt als een verwerkingsverantwoordelijke.

De term 'cookies' wordt vaak gebruikt als verzamelterm voor verschillende soorten technieken, zoals HTML-cookies, Flash-cookies, scripts, webbakens of pixeltags. Met elk van deze technieken wordt een klein (tekst)bestand door een webserver op een bezoekend apparaat geplaatst, dat kan worden uitgelezen bij verder gebruik. Gemakshalve worden deze technieken hierna gezamenlijk aangeduid als 'cookies'. Cookies worden onder andere gebruikt om de website te beveiligen, om instellingen op te slaan, om in te loggen op de website, om te analyseren hoe de website wordt gebruikt en om de inhoud van de website aan te passen.

2. Welke soorten cookies gebruiken we?

We gebruiken de volgende categorieën cookies:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen de website te doorlopen en de functies ervan te gebruiken, zoals het verkrijgen van toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kunnen diensten waar u om hebt gevraagd, zoals 'wachtwoordloos' inloggen en winkelmandjes, niet worden verleend. Omdat dergelijke cookies essentieel zijn voor het gebruik van een site, kunnen ze niet worden uitgeschakeld zonder uw gebruik van de website ernstig nadelig te beïnvloeden.

Analytische cookies

We gebruiken Google's analytische cookies om ons te helpen begrijpen hoe klanten op onze site terechtkomen, daarop surfen, onze site gebruiken en gebieden markeren waarop we onze website kunnen verbeteren, zoals navigatie, winkelervaring en marketingcampagnes.

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop mensen onze website gebruiken en stellen ons in staat functies en prestaties te verbeteren. De gegevens die door deze cookies worden opgeslagen, bevatten nooit persoonlijke gegevens op basis waarvan uw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld.

Functionele cookies

Deze functionele cookies onthouden uw inloggegevens en voorkeuren om u de moeite te besparen uw gebruikersnaam in te voeren telkens wanneer u de site bezoekt, en om uw taalvoorkeuren op te roepen. Deze worden gebruikt om u een ervaring te bieden die beter past bij uw selecties en om de bezoeken persoonlijker en aangenamer te maken.

Reclame- en social-media-cookies

Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag om reclame relevanter te maken voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren te beperken dat u dezelfde advertentie op onze websites ziet en om de effectiviteit van onze reclamecampagnes te helpen meten.  De cookies worden meestal geplaatst door externe advertentienetwerken.  Ze onthouden de websites die u bezoekt en die informatie wordt gedeeld met andere partijen, zoals adverteerders. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van externe bedrijven om u meer gepersonaliseerde advertenties te bieden wanneer u andere websites bezoekt.

Daarnaast kunnen social-media-platformen zoals Facebook en Twitter gebruik maken van cookies om te zien of u ingelogd bent en of u in staat bent om de inhoud te 'liken' of door te sturen naar uw vrienden. Afhankelijk van uw instellingen kunnen deze derden uw gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden, zoals reclame. Raadpleeg de privacyverklaring van deze externe partijen als u hierover meer wilt weten.

                                                                 

3. Overzicht van cookies

Hieronder vindt u een lijst met cookies die door AVBV en door derden worden geplaatst. Deze overzichten zijn een recente momentopname, Vasnwege het niet-statische karakter van het internet en de betrokken derden is het mogelijk dat niet alle actuele cookies en/of sites direct in dit overzicht te vinden zijn of dat bepaalde cookies zijn aangepast of verlopen. AVBV streeft ernaar deze lijst zo actueel mogelijk te houden en helpt u graag. Neem contact met ons op als u vragen hebt.

Eerste partij

Naam

Domein

Type

Functie

Retentie

__RequestVerificationToken

Onze website

Strikt noodzakelijke cookies

Dit is een anti-vervalsingscookie die wordt ingesteld door webtoepassingen die zijn gemaakt met ASP.NET MVC-technologieën. Deze is ontworpen om het ongeoorloofd plaatsen van content op een website, bekend als Cross-Site Request Forgery, te stoppen. Hij bevat geen informatie over de gebruiker en wordt vernietigd bij het sluiten van de browser.

Sessie

ASP.NET_SessionId

Onze website

Strikt noodzakelijke cookies

Platformsessiecookie voor algemene doeleinden, die wordt gebruikt door sites die zijn geschreven met technologieën op basis van Microsoft.NET. Wordt meestal gebruikt om een geanonimiseerde gebruikerssessie door de server te laten onderhouden.

Sessie

_ga

Onze website

Prestatiecookies

Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics, een belangrijke update van de veel gebruikte analyseservice van Google. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klant-id. Deze wordt opgenomen in elk paginaverzoek in een site en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analytische rapporten van de sites.  Standaard is deze ingesteld om na 2 jaar te vervallen, hoewel dit door eigenaren van websites kan worden aangepast.

29-07-2021

_hjIncludedInSample

Onze website

Prestatiecookies

Deze cookie is gekoppeld aan de webanalysefunctionaliteit en services van Hot Jar, een in Malta gevestigd bedrijf. Hij identificeert op unieke wijze een bezoeker tijdens één enkele browsersessie en geeft aan dat hij of zij deel uitmaakt van een publiekssample.

 Sessie

45_gat_UA-87948925-2

Onze website

Prestatiecookies

Dit is een patrooncookie ingesteld door Google Analytics, waarbij het patroonelement op de naam het unieke identificatienummer bevat van de account of website waarop de cookie betrekking heeft. Het lijkt een variatie te zijn van de _gat-cookie, die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens te beperken die door Google op websites met veel verkeer wordt geregistreerd.

30-07-2019

_gid

. Onze website

Prestatiecookies

Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics. Dit lijkt een nieuwe cookie te zijn, maar sinds voorjaar 2017 is er geen informatie beschikbaar van Google.  Deze cookie lijkt een unieke waarde op te slaan en bij te werken voor elke bezochte pagina.

31-07-2019

_gat_UA-70476771-1

Onze website

Prestatiecookies

Dit is een patrooncookie ingesteld door Google Analytics, waarbij het patroonelement op de naam het unieke identificatienummer bevat van de account of website waarop de cookie betrekking heeft. Het lijkt een variatie te zijn van de _gat-cookie, die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens te beperken die door Google op websites met veel verkeer wordt geregistreerd.

30-07-2019

_gcl_au

Onze website

Targeting-cookies

Gebruikt door Google AdSense voor het experimenteren met de efficiëntie van advertenties op verschillende websites die gebruik maken van hun diensten

28.10.2019

_hjid

 

Onze website

Analytische cookies

Deze cookie wordt ingesteld wanneer de klant voor het eerst op een pagina met het Hotjar-script terechtkomt. Deze wordt gebruikt om de willekeurige gebruikers-ID te behouden, die uniek is voor die site in de browser. Dit zorgt ervoor dat het gedrag bij volgende bezoeken op dezelfde site aan dezelfde gebruikers-ID wordt toegewezen.

 

 

29.7.2020

Derde partij

Naam

Domein

Type

Functie

Retentie

PREF

.youtube.com

Targeting-cookies

YouTube is een Google-platform voor het hosten en delen van video's. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via video's die zijn ingebed in websites, die worden samengevoegd met profielgegevens van andere Google-services om gerichte advertenties weer te geven voor webbezoekers op een groot aantal eigen en andere websites. Dit is een veelvoorkomende Google-cookie en wordt in diverse diensten van Google gebruikt. Slaat gebruikersvoorkeuren op, kan worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties bij

Google-zoekopdrachten

18-06-2023

APISID

.youtube.com

Targeting-cookies

YouTube is een Google-platform voor het hosten en delen van video's. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via video's die zijn ingebed in websites, die worden samengevoegd met profielgegevens van andere Google-services om gerichte advertenties weer te geven voor webbezoekers op een groot aantal eigen en andere websites.

27.10.2019

LOGIN_INFO

.www.youtube.com

Targeting-cookies

YouTube is een Google-platform voor het hosten en delen van video's. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via video's die zijn ingebed in websites, die worden samengevoegd met profielgegevens van andere Google-services om gerichte advertenties weer te geven voor webbezoekers op een groot aantal eigen en andere websites.

Sessie

datr

.facebook.com

Targeting-cookies

Dit domein is eigendom van Facebook, 's werelds grootste sociale netwerkdienst.  Als externe hostprovider verzamelt Facebook voornamelijk gegevens over de interesses van gebruikers via widgets, zoals de 'Vind ik leuk'-knop die op veel websites te vinden is.  Deze worden gebruikt om doelgerichte reclame te maken voor zijn gebruikers wanneer deze zijn ingelogd op zijn diensten.  In 2014 begon Facebook ook met gedragsgerichte reclame op andere websites, vergelijkbaar met de meeste gespecialiseerde online marketingbedrijven. Deze cookie identificeert de browser die verbinding maakt met Facebook. Hij is niet rechtstreeks gekoppeld aan individuele Facebook-gebruikers. Facebook meldt dat hij wordt gebruikt om te helpen bij de beveiliging en verdachte inlogactiviteiten, met name bij de detectie van bots die toegang proberen te krijgen tot de service.  Facebook zegt ook dat het gedragsprofiel dat aan elke datr-cookie is gekoppeld na 10 dagen wordt verwijderd. Deze cookie wordt ook gelezen via Vind ik leuk- en andere Facebook-knoppen en -tags die op veel verschillende websites zijn geplaatst.

27.10.2019

SID

.youtube.com

Targeting-cookies

YouTube is een Google-platform voor het hosten en delen van video's. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via video's die zijn ingebed in websites, die worden samengevoegd met profielgegevens van andere Google-services om gerichte advertenties weer te geven voor webbezoekers op een groot aantal eigen en andere websites. Deze cookie wordt door Google in combinatie met HSID gebruikt om een Google-gebruikersaccount en de meest recente inlogtijd te controleren.

27.10.2019

HSID

.google.com

Targeting-cookies

Dit domein is eigendom van Google Inc. Hoewel Google vooral bekend staat als een zoekmachine, biedt het bedrijf daarnaast ook een breed scala aan producten en diensten. De belangrijkste bron van inkomsten is echter reclame. Google volgt gebruikers uitgebreid via zijn eigen producten en sites en via de talrijke technologieën die zijn ingebed in vele miljoenen websites over de hele wereld. De gegevens die uit de meeste van deze services worden verzameld, worden gebruikt om de interesses van webgebruikers te profileren en advertentieruimte te verkopen aan organisaties op basis van dergelijke interesseprofielen, en om advertenties af te stemmen op de content op de pagina's waarop de advertenties van de klant verschijnen. Wordt gebruikt door Google in combinatie met SID om de Google-gebruikersaccount en de meest recente inlogtijd te controleren

27.10.2019

auth_token

.twitter.com

Targeting-cookies

Dit domein is eigendom van Twitter. De belangrijkste bedrijfsactiviteit is: sociale netwerkservices.  Waar Twitter als host van derden fungeert, worden gegevens verzameld via een reeks plug-ins en integraties, die voornamelijk worden gebruikt voor tracking en targeting. Twitter biedt momenteel geen informatie over het gebruik van specifieke cookies.

20-06-2033

SSID

.google.com

Targeting-cookies

Dit domein is eigendom van Google Inc. Hoewel Google vooral bekend staat als een zoekmachine, biedt het bedrijf daarnaast ook een breed scala aan producten en diensten. De belangrijkste bron van inkomsten is echter reclame. Google volgt gebruikers uitgebreid via zijn eigen producten en sites en via de talrijke technologieën die zijn ingebed in vele miljoenen websites over de hele wereld. De gegevens die uit de meeste van deze services worden verzameld, worden gebruikt om de interesses van webgebruikers te profileren en advertentieruimte te verkopen aan organisaties op basis van dergelijke interesseprofielen, en om advertenties af te stemmen op de content op de pagina's waarop de advertenties van de klant verschijnen.

27.10.2019

VISITOR_INFO1_LIVE

.youtube.com

Targeting-cookies

YouTube is een Google-platform voor het hosten en delen van video's. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via video's die zijn ingebed in websites, die worden samengevoegd met profielgegevens van andere Google-services om gerichte advertenties weer te geven voor webbezoekers op een groot aantal eigen en andere websites. Deze cookie wordt gebruikt als een unieke identificatie om het bekijken van video's te volgen

26-01-2020

twll

.twitter.com

Targeting-cookies

Dit domein is eigendom van Twitter. De belangrijkste bedrijfsactiviteit is: sociale netwerkservices.  Waar Twitter als host van derden fungeert, worden gegevens verzameld via een reeks plug-ins en integraties, die voornamelijk worden gebruikt voor tracking en targeting. Twitter biedt momenteel geen informatie over het gebruik van specifieke cookies.

21-06-2023

GPS

.youtube.com

Targeting-cookies

YouTube is een Google-platform voor het hosten en delen van video's. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via video's die zijn ingebed in websites, die worden samengevoegd met profielgegevens van andere Google-services om gerichte advertenties weer te geven voor webbezoekers op een groot aantal eigen en andere websites.

30-07-2019

secure_session

.twitter.com

Targeting-cookies

Dit domein is eigendom van Twitter. De belangrijkste bedrijfsactiviteit is: sociale netwerkservices.  Waar Twitter als host van derden fungeert, worden gegevens verzameld via een reeks plug-ins en integraties, die voornamelijk worden gebruikt voor tracking en targeting. Twitter biedt momenteel geen informatie over het gebruik van specifieke cookies.

20-06-2033

guest_id

.twitter.com

Targeting-cookies

Dit domein is eigendom van Twitter. De belangrijkste bedrijfsactiviteit is: sociale netwerkservices.  Waar Twitter als host van derden fungeert, worden gegevens verzameld via een reeks plug-ins en integraties, die voornamelijk worden gebruikt voor tracking en targeting. Twitter biedt momenteel geen informatie over het gebruik van specifieke cookies.

27.10.2019

__utma

.twitter.com

Targeting-cookies

Dit domein is eigendom van Twitter. De belangrijkste bedrijfsactiviteit is: sociale netwerkservices.  Waar Twitter als host van derden fungeert, worden gegevens verzameld via een reeks plug-ins en integraties, die voornamelijk worden gebruikt voor tracking en targeting.

27.10.2019

IDE

.doublelick.net

Targeting-cookies

Dit domein is eigendom van Doubleclick (Google). De belangrijkste bedrijfsactiviteit is: DoubleClick is Google's real-time tool voor advertentiebeheer en -weergave

Sessie

SID

.google.com

Targeting-cookies

Dit domein is eigendom van Google Inc. Hoewel Google vooral bekend staat als een zoekmachine, biedt het bedrijf daarnaast ook een breed scala aan producten en diensten. De belangrijkste bron van inkomsten is echter reclame. Google volgt gebruikers uitgebreid via zijn eigen producten en sites en via de talrijke technologieën die zijn ingebed in vele miljoenen websites over de hele wereld. De gegevens die uit de meeste van deze services worden verzameld, worden gebruikt om de interesses van webgebruikers te profileren en advertentieruimte te verkopen aan organisaties op basis van dergelijke interesseprofielen, en om advertenties af te stemmen op de content op de pagina's waarop de advertenties van de klant verschijnen. Deze cookie wordt door Google in combinatie met HSID gebruikt om een Google-gebruikersaccount en de meest recente inlogtijd te controleren.

27.10.2019

SAPISID

.google.com

Targeting-cookies

Dit domein is eigendom van Google Inc. Hoewel Google vooral bekend staat als een zoekmachine, biedt het bedrijf daarnaast ook een breed scala aan producten en diensten. De belangrijkste bron van inkomsten is echter reclame. Google volgt gebruikers uitgebreid via zijn eigen producten en sites en via de talrijke technologieën die zijn ingebed in vele miljoenen websites over de hele wereld. De gegevens die uit de meeste van deze services worden verzameld, worden gebruikt om de interesses van webgebruikers te profileren en advertentieruimte te verkopen aan organisaties op basis van dergelijke interesseprofielen, en om advertenties af te stemmen op de content op de pagina's waarop de advertenties van de klant verschijnen.

27.10.2019

YSC

.youtube.com

Targeting-cookies

YouTube is een Google-platform voor het hosten en delen van video's. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via video's die zijn ingebed in websites, die worden samengevoegd met profielgegevens van andere Google-services om gerichte advertenties weer te geven voor webbezoekers op een groot aantal eigen en andere websites.

Sessie

remember_checked

.twitter.com

Targeting-cookies

Dit domein is eigendom van Twitter. De belangrijkste bedrijfsactiviteit is: sociale netwerkservices.  Waar Twitter als host van derden fungeert, worden gegevens verzameld via een reeks plug-ins en integraties, die voornamelijk worden gebruikt voor tracking en targeting. Twitter biedt momenteel geen informatie over het gebruik van specifieke cookies.

21-06-2023

id

.doublelick.net

Targeting-cookies

Dit domein is eigendom van Doubleclick (Google). De belangrijkste bedrijfsactiviteit is: DoubleClick is Google's real-time tool voor advertentiebeheer en -weergave

27.10.2019

tfw_exp

.twitter.com

Targeting-cookies

Dit domein is eigendom van Twitter. De belangrijkste bedrijfsactiviteit is: sociale netwerkservices.  Waar Twitter als host van derden fungeert, worden gegevens verzameld via een reeks plug-ins en integraties, die voornamelijk worden gebruikt voor tracking en targeting.

13-08-2019

4. Intrekken van toestemming en verwijderen van cookies


U kunt de toestemming voor het gebruik van cookies op deze website intrekken door cookies op uw apparaat te verwijderen.

De huidige versies van webbrowsers bieden verbeterde gebruikerscontroles met betrekking tot de plaatsing en duur van zowel eerste- als derde-partij-cookies. Zoek naar 'cookies' in het 'Help-menu' van uw webbrowser voor meer informatie over de functies voor cookiebeheer die voor u beschikbaar zijn. U kunt cookies accepteren of weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen.

U kunt ook lezen hoe u dit moet doen en meer informatie vinden over cookies op www.allaboutcookies.org. Als u echter ervoor kiest om cookies in uw browser uit te schakelen, kunt u bepaalde activiteiten op onze websites mogelijk niet uitvoeren of bepaalde onderdelen ervan niet correct openen. Voor meer informatie over op interesses gebaseerde advertenties en hoe u zich kunt afmelden voor deze cookies, bezoekt u http://youronlinechoices.eu.

5. Vragen

Als u vragen hebt met betrekking tot deze verklaring, kunt u contact met ons opnemen via dataprivacy@apollotyres.com.

6. Wijzigingen

We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken.